Werkwijze: werven gekwalificeerde leads en ons callcenter

Om met u tot een succesvolle samenwerking te komen doorlopen wij een aantal stappen.
Wij zullen u nu aan de hand van een concreet voorbeeld laten zien hoe wij te werk gaan.
De voorbeeldcase betreft een schildersbedrijf.

Stel, u heeft een landelijk opererend schildersbedrijf, laten we deze ‘De Kwast’ noemen. En u wilt graag de agenda van u en uw collega’s gevuld hebben. Natuurlijk dienen dit afspraken te zijn met goede potentiële klanten (leads).

Stap 1: Inventarisatie van wensen en behoeften

Samen met u komen wij in deze stap tot de conclusie dat het voor uw bedrijf van belang is dat:

Stap 2: Kiezen van de geschikte verwervingsmethode

De leads die wij aanleveren worden via internet voor u gegenereerd. Denkt u hierbij aan thematische vragenlijsten, affiliate marketing, mailings, mini-enquêtes, enzovoorts.

In deze case besluiten we, zoals altijd in goed overleg, dat we kiezen voor het inpassen van een bepaalde vraag in een thematische vragenlijst. Deze vraag wordt vervolgens online uitgezet bij respondenten in heel Nederland.
Het doel van de vragenlijst is in het geval van “de Kwast” om meer informatie te krijgen van de consument omtrent het onderhoud van hun huis en aanverwante zaken. De respondenten worden voor hun deelname geldelijk beloond of dingen mee naar een leuke prijs.

Stap 3: De leads daadwerkelijk genereren

Nadat de vragen m.b.t. leeftijd en koopwoning online zijn ingevuld, stellen we de belangrijkste vraag.
Deze vraag zou dan als volgt kunnen luiden:
Schildersbedrijf “De Kwast” is een landelijk werkend gerenommeerd schildersbedrijf dat al (vele) jaren goed werk levert tegen een scherpe prijs.
Bent u van plan binnen nu en een half jaar uw huis te laten schilderen door een schildersbedrijf? En mag “De Kwast” u hiertoe bellen voor een vrijblijvende offerte opname aan huis?
Hierop kunnen de respondenten kiezen uit de volgende antwoorden:
() Ja, ik ben geïnteresseerd in een afspraak met De Kwast voor een offerte opname!
() Misschien, dit hangt af van de voorwaarden
() Nee, ik wil geen bezoek van de Kwast

In een pilot worden meerdere vragen getest om te zien welke vraag het beste resultaat genereert, zodat u altijd de beste leads ontvangt!

Stap 4: De leads verder kwalificeren

De respondenten die geïnteresseerd zijn in een afspraak (zoals in onze case), dienen dan nog verder te worden gekwalificeerd. Het zijn namelijk nog “slechts” ruwe leads.

Dit verder kwalificeren is absoluut nodig aangezien:
Aan u de keuze de aangeleverde “ruwe” leads vervolgens zelf verder te kwalificeren, en afspraken of terugbelafspraken hieruit te maken, of dit aan ons uit te besteden.
De ervaring leert dat u ook dit traject het beste kunt overlaten aan onze specialisten. Telefonische acquisitie is immers hun dagelijkse bezigheid en dus zullen onze getrainde specialisten een significant hogere conversie halen. Het grootste voordeel is dat kostbare leads niet onnodig verloren zullen gaan.